Termeni și condiții

Website-ul www.hotel-crisana.ro este proprietatea SC GASTRO TOUR SRL având ca date de identificare la RO1684870 cu sediul social în Str. Petru Rareș 24, Arad, România, telefon (+40) 720 000 750, email: office@HotelCrisanaArad.ro

Accesul și utilizarea website-ului se fac sub autoritatea regulilor și condițiilor menționate în acest document. Utilizarea website-ului presupune acceptarea acestor termeni și condiții, precum și asumarea responsabilității în cazul încălcării lor.

Materialele conținute și drepturile de proprietate intelectuală aferente, publicate pe acest website, sunt licența societății SC GASTRO TOUR SRL și sunt protejate de lege. Folosirea textelor și a informațiilor de pe acest website este permisă în următoarele condiții:

1. Documentele, materialele sau informațiile nu vor fi modificate.

2. Documentele, materialele sau informațiile vor fi folosite doar pentru uzul personal, necomercial.

3. Orice copie a acestor documente, materiale sau informații trebuie să includă înștiințarea de copyright.

Folosirea acestora este interzisă, în afara cazurilor menționate mai sus. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile prezentate nu permite folosirea designului și a layout-ului sau a imaginilor publicate pe website. Autorizaţia de a copia în limitele menţionate anterior nu permite includerea materialelor, documentelor, informaţiilor sau a oricărei părţi din acestea în orice altă lucrare sau publicaţie, fie pe format tip hârtie, format electronic sau de altă natură. Nicio parte din acest website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau printr-un alt sistem electronic de înregistrare.

Accesul pe site

În timpul utilizării website-ului, utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare și să nu desfășoare activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna funcționare a website-ului, a server-ului sau a securității informațiilor. Utilizatorul se angajează să suporte orice costuri aferente utilizării website-ului precum cele pentru serviciile de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:

• • explorarea conținutului www.hotel-crisana.ro • • înserarea în paginile proprii a unor legături către acest website (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea website-ului)
• • persoana care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute în acest website își asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile și specificațiile tehnice prezentate pe acest website au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate în orice moment, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului se supun legislației României. În caz de litigiu, se va încerca soluționarea amiabilă între părți, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă, va fi considerată instanța judecătorească de competență.

Politica de confidențialitate

Această politică rezumă modalitatea prin care SC GASTRO TOUR SRL poate colecta datele utilizatorilor, introduse prin intermediul website-ului precum şi forma în care pot fi utilizate.

Prin transmiterea mesajului dumneavoastră ce poate conţine date cu caracter personal (email, nume, prenume, adresă) către emailul office@HotelCrisanaArad vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea acestor date de către SC GASTRO TOUR SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul de intervenţie şi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc precum şi dreptul de a solicita ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@HotelCrisanaArad.ro

Datele personale

Datele ce pot fi colectate sunt numele şi prenumele, adresa, oraşul, codul poştal, numărul de telefon şi emailul, doar în cazul în care aceste informaţii sunt trimise de către utilizator la adresa office@HotelCrisanaArad.ro, cu scopul desfăşurării activităţilor de comunicare prin platforma proprie de email a SC GASTRO TOUR SRL.

Prin completarea şi trimiterea formularelor cu date personale, utilizatorii îşi dau în mod expres acordul asupra prelucrării acestora, în vederea realizării obiectivelor înscrise pe website pentru respectivul formular.

Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatori pe acest website nu vor fi transmise către nicio terţă parte, cu excepţia împuterniciţilor SC GASTRO TOUR SRL.

Puteţi vizita acest website fără a ne comunica identitatea dumneavoastră. În scopuri statistice, pot fi culese informaţii generale, precum tipurile de browser folosite şi locaţia din care este accesat website-ul, fără a exista însă posibilitatea de identificare a persoanei utilizatorului pe baza informaţiilor de mai sus.

Cookies

O parte din paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare (“cookies”), care reprezintă datele ce pot fi trimise către browser-ul dumneavoastră de către website şi memorate în computer. Acest lucru permite serverului nostru să vă “recunoască” atunci când revizitați website-ul www.hotel-crisana.ro. Majoritatea browsere-lor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizator.

Prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informaţiei (opţiuni de genul „sunt de acord”, „ok”, „trimite” etc.), utilizatorul confirmă că a citit şi înțeles prezenta “Politică de Confidenţialitate” şi că este de acord cu termenii ei. Pentru orice nelămuriri cu privire la conţinutul acesteia, utilizatorul este rugat să se adreseze la telefonul consumatorului din secţiunea “Contact” a website-ului.